Efektywność coachingu w badaniach

Pricewaterhouse Coopers (na zlecenie International Coach Federation) wykonał badania dotyczące wpływu coachingu na efektywność pracy, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 •      pewność siebie (80%)
 •      związki (73%)
 •      kompetencje komunikacyjne (72%)
 •      kompetencje interpersonalne (71%)
 •      wydajność w pracy (70%)
 •      równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 •      zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 •      rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 •      organizacja życia osobistego (61%)
 •      zarządzanie firmą (61%)
 •      zarządzanie czasem (57%)
 •      efektywność zespołów (51%)

Według badań firmy A Better Perspective™ główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

 •     pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 •     wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
 •     wzrost wydajności organizacji (69%)
 •     podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 •     zrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 •     ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
 •     wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

Główne korzyści z coachingu dla pracowników według badań firmy A Better Perspective™ 

 •      poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 •      podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 •      pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 •      wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 •      rozwój samoświadomości (42%)
 •      wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 •      lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 •      korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Firmy z listy rankingowej Fortune 100, które zainwestowały w coaching stwierdziły, że:

 • ·       o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
 • ·       o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 • ·       o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.
SPRAWDŹ JAK WYDOBYĆ TWOJĄ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ
Natalia Pulczyńska Coach Motywacji Efektywnej

Adres:

 • ul. Wojska Polskiego 65A, p.112
 • 85-825 Bydgoszcz
Pełny kontakt