Standardy pracy

Moje standardy pracy jako coacha:

  1. systematycznie podnoszę moje kompetencje
  2. korzystam z superwizji jako monitoringu jakości mojej pracy
  3. nie oceniam - to, co się pojawia po prostu jest i stanowi punkt odniesienia
  4. zawsze daję Klientowi przestrzeń, by mógł być sobą
  5. każdy Klient jest jedyny i niepowtarzalny - i moja praca z nim jest jedyna i niepowtarzalną drogą do jego wzrostu

Moje standardy pracy jako trenera:

  1. szkolenia prowadzę metodami aktywnymi,
  2. stosuję elementy coachingowe z naciskiem na implementację nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
  3. elastyczne dostosowuje scenariusz do grupy, nie grupę do scenariusza zachowując realizację celów i oczekiwane efekty,
  4. jeśli nie ma takiej potrzeby, wolę korzystać z flipcharta i innych pomocy niż z rzutnika (uczestniczy poprzez ćwiczenia doświadczają a nie tylko otrzymują "suchą" wiedzę
  5. kończę szkolenia mini-planami wdrożeniowymi – każdy uczestnik tworzy własny w odniesieniu do swoich celów (i, jeżeli jest taka potrzeba, celów organizacji)