Moje wartości

1. Indywidualne wypracowanie rozwiązań

Pracując ze mną klient odnajduje swój indywidualny klucz do motywacji efektywnej oraz buduje strategię jego wykorzystania. Efekty zastosowania tych narzędzi w biznesie i innych obszarach jest w stanie zauważyć bardzo szybko, jeśli tylko zacznie je stosować. Podczas procesu coachingowego ze mną klienci wdrażają wypracowane rozwiązania, dzięki czemu dostrzegają swoją sprawczość i pewność, że są w stanie osiągnąć wytyczone cele.

2. Przestrzeń i kreatywność

Aby klient odnalazł i poczuł wewnętrzną siłę potrzebne jest przełamanie schematów i zmiana perspektywy. Dlatego podejście kreatywne i przestrzeń, by klient mógł poszukać nowych rozwiązań są kluczowe. Stwarzam ku temu warunki, stosuję odpowiednie techniki i ćwiczenia, które pomagają widzieć szerzej i odnajdywać nowe drogi.

3. Partnerstwo - szacunek - akceptacja

Występuję w procesie jako partner, nie ten, który wie najlepiej co jest dobre dla klienta. Jestem z nim na równi i wspieram go na każdym etapie budując jego poczucie własnej wartości, zaufanie do siebie, akceptując gotowość na zmiany w takim wymiarze, jak klient jest w stanie na dany moment działać. Akceptuję Klienta takim, jakim jest. Niezwykle ważna jest autentyczność i prawda w odszukiwaniu drogi do swojej wewnętrznej siły i efektywniej motywacji.

4. Zaufanie i poufność

Proces coachingowy to bardzo osobista praca wymagająca otwartości, poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Dlatego tak wielką wagę przykładam do tego, aby klient mógł być w pełni sobą i aby robił postępy w swoim własnym tempie. Ważne, aby w naturalny, niewymuszony sposób mógł siebie zobaczyć. Bez nakładania maski, bez presji, w takim wymiarze na jaki jest gotowy. Gwarancja poufności daje niezbędną przestrzeń naturalnego rozwoju.


5. Etyka

Etyka jest wpisana w zawód coacha, niczym moralny kręgosłup, podstawa, na której wszystko jest budowane. Postawa etyczna w mojej pracy wymaga także otwartości i szczerości. Jeśli nie jestem pewna, że mogę pomóc - mówię o tym otwarcie i pokazuję inne drogi. Wchodzenie w proces to intymna relacja, która musi mieć najbardziej stabilne, transparentne i silne moralne podstawy.

Natalia Pulczyńska Coach Motywacji Efektywnej

Adres:

  • ul. Wojska Polskiego 65A, p.112
  • 85-825 Bydgoszcz
Pełny kontakt