Coaching

Coaching to metoda rozwoju polegająca na wspieraniu Klienta w osiągnięciu jego celu bez udzielania mu wskazówek i sugerowania co dla niego najlepsze.

Coaching motywacji efektywnej to dodatkowo odkrywanie wewnętrznej siły i scalanie własnego unikalnego systemu motywacji Klienta, który gwarantuje przełożenie motywacji w efektywne działanie i osiągnięcie wysokich rezultatów.
Klient sam wybiera jak chce osiągać cele. Każdy krok stawia w pełnej wolności – realizuje wyznaczone kroki korzystając z podjętych przez siebie decyzji.

Klient bierze odpowiedzialność za efekty – zależą one od stopnia jego zaangażowania,
Odpowiedzialnością coacha jest profesjonalne, etyczne prowadzenie procesu coachingowego oraz nieoceniające towarzyszenie klientowi w jego fascynującej podróży.
Coaching jest procesem, a nie jednorazowym aktem - jedna sesja pobudzi do działania i zapali iskrę, ale nie zapewni trwałej zmiany.

Kiedy odnajdziesz źródło wewnętrznej siły, zmotywujesz się i ruszysz do przodu, Twoja efektywność i spełnienie będą się przekładać na inne dziedziny Twojego życia.
Przekonaj się o tym jak cudownie jest być silnym nie będąc doskonałym.
Zapisz się na bezpłatną konsultację.

Pracuję „czystym” modelem coachingowym według metodologii CoachWise akredytowanej przez International Coach Federation (największej niezależnej międzynarodowej federacji coachów na świecie).
Moja praca nie zawiera domieszek innych metod, dzięki temu rezultaty są głębokie a wypracowane doświadczenia są zawsze i w 100% jego własnymi pomysłami i strategiami.

Jako coach
słucham i akceptuję klienta jakim jest
towarzyszę
stosuję odpowiednie narzędzia
Jako coach
nie oceniam,
nie daję rad,
nie narzucam rozwiązań
Podczas pracy coachingowej ze mną otrzymasz
Profesjonalne wsparcie
Twoje rozwiązania, trwały efekt
Swoją Indywidualną strategię działania
Podczas pracy coachingowej ze mną nie otrzymasz
Gotowych recept i rozwiązań
Mojej opinii na Twoje wątpliwości
Szybkiego i nagłego efektu w tydzień czy dwa


Coaching nie jest
• konsultingiem ani doradztwem, coach nie daje rad, to klient jest ekspertem od swojego życia a coach jest ekspertem od prowadzenia coachingu
• mentoringiem, podczas coachingu wszelkie rozwiązania są generowane przez klienta a nie na bazie własnych doświadczeń coacha
• treningiem, gdyż coach podąża za klientem bez wcześniejszego scenariusza i nie ma ustalonego wcześniej programu szkoleniowego
• trapią, coach pracuje z klientem na bazie jego aktualnej sytuacji i przyszłości, a nie nad przeszłością klienta, leczeniem jego dysfunkcji jak klasyczna terapia.

Podczas procesu coachingowego Klient
lepiej poznaje i rozumie siebie
poszerza perspektywę, postrzegania rzeczywistości/otoczenia
wykracza poza dotychczasowe ramy odbierania tego, co dzieje się dookoła
pozostawia za sobą tego, co jest mu niepotrzebne
aktywuje drzemiący w nim potencjał
generuje własne rozwiązania
w poczuciu wolności wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania
wyzwala sobie iskrę do ekspresowego podjęcie działania
doświadcza radości i satysfakcji z działania oraz wartości dodanej płynącej z osiągania celu

Natalia Pulczyńska Coach Motywacji Efektywnej

Adres:

  • ul. Wojska Polskiego 65A, p.112
  • 85-825 Bydgoszcz
Pełny kontakt